LC Pudasjärven hirviarpajaisilla avustusta

Lahjakirjat kädessään Sotainvalidien edustajana Elma Takarautio ja sotaveteraani ja sotainvalidi Ano Tenhunen. Mukana kuvassa myös Katariina Niemitalo, Antti Pesälä ja Vesa Holmström.

Hirviarpajaisilla avustusta sotaveteraaneille ja sotainvalideille

LC Pudasjärvi toteutti hirviarpajaiset, joiden tuotto 4153 euroa luovutettiin sotaveteraaneille ja sotainvalideille heidän sekä puolisoiden ja leskien kotona selviytymisen tukemiseksi; jalkahoitoihin, hierontoihin, siivouksiin sekä perusavustuksiin; sairauskulujen omavastuuosuuksiin, sairaalamaksuihin, hammasproteesien uusintoihin, silmälasien hankintoihin jne.

Arpoja myytiin viime syksynä kaikkiaan 1000 kpl. Parhaimpina myyntipaikkoina olivat markettien aulat perjantai-iltapäivisin.

Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Holmström korosti kiitospuheessaan veteraanien kotona-asumisen tuen tärkeyttä. Kodeissa vierailun yhteydessä hän kertoi huomanneensa myös yksinäisyyttä, johon tarvittaisiin keskusteluapua ja ulkoilukaveria. Hän korosti myös sotaleskien ja veteraanien puolisoiden asemaa ja heille avun tarvetta.

Pudasjärvellä on tällä hetkellä sotaveteraaneja 8 miestä, 26 naista, 22 sotaveteraanien leskeä ja neljä puolisoa. Osa sotaveteraaneista on myös sotainvalideja. Yli puolet heistä asuu kotona.

Sotainvalidien puolesta kiitospuheenvuoron käytti Antti Pesälä, joka kertoi Pudasjärvellä olevan viisi sotainvalidia ja 25 puolisoa.

98-vuotias Ano Tenhunen, kiitti lahjoituksesta niin sotaveteraanien kuin sotainvalidien puolesta.

Lahjoituksen luovuttanut LC Pudasjärven klubin presidentti Katariina Niemitalo lausui suuret kiitokset kaikille arpojen myyntiin ja muihin arpajaisjärjestelyihin osallistuneille.

HT