Toimintasuunnitelma 2022-2023

Lions-piiri 107-L ry on osa The International Association of Lions Clubs -järjestön ja Suomen Lions-liitto ry:n organisaatioita ja on järjestön ja liiton määrittämän toiminta-alueensa klubien keskuselin. Piirin toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.

Piirin tarkoituksena on toimia piirin alueella toimivien rekisteröityjen lionsklubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä. Lisäksi piirin tarkoituksena on toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin (järjestö) ja Suomen Lions-liitto ry:n (liitto) kanssa.
Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön rekiste-röimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön, liiton ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

  • tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa
  • hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta klubien virkailijoille, jäsenille ja puolisoille
  • järjestää kokouksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  • julkaisee piirilehteä ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimii sosiaalisessa mediassa

Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

Tässä toimintasuunnitelmassa on piirille avattu painopistealueet ja keskeiset toimintatavat Suomen lionstoiminnan strategisten päämäärien saavuttamiseksi.

Piirin päätavoitteita ovat jäsenyyden kehittäminen, LCI:n (LI) strategisen suunnitelman toteuttaminen, maailmanlaajuisen toimintaryhmämallin (GAT) käyttö piirissä ja klubeissa sekä LCIF:n monipuolinen huomioiminen ja klubien toiminnan kehittäminen.


Katso toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan alla olevasta pdf:stä

Toimikauden teemat


Kansainvälinen teema: ”We Serve”

Kotimainen teema: ”Lions - avoin muutokselle”

Puheenjohtajan teema: ”Kerro Palvelustamme”

Piirin teema: ”Ole rohkeasti Lion”