Toimintasuunnitelma

L-PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2019 - 2020

Raimo Torvela - Piirikuvernööri 2019 – 2020

Teemat

Kansainvälinen teema
Me palvelemme

Kotimainen teema
Monta tapaa tehdä hyvää

Liiton pj:n teema
Kiitos ajastasi palvelulle

Piirin teema
Autamme – kaikki yhdessä


Alkusanat

Alkava toimintakausi on L - Piirin 51. kausi. Jatkuvuus on Lions-toimintamme edellytys. Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän täytyy saada klubihenki sellaiselle tasolle, että jokainen nauttii klubin jäsenyydestä ei koe sitä pakonomaiseksi ja odottaa jo seuraavaa tapaamiskutsua. Toimintaympäristömme muutos vaikuttaa myös Lions-klubien toimintaedellytyksiin. Muutosvauhti näyttää kiihtyvän ja meidän on kehityttävä jatkuvasti pysyäksemme siinä mukana. Perinteitä kunnioittaen meidän on kuitenkin oltava halukkaita muutokseen. Muutos ei tule väkisin, muutosta saamme aikaiseksi yhdessä rennolla ja innostuneella otteella

Suunnittelun lähtökohdat

Toimintaa tulee tarkastella pidemmällä kuin yhden vuoden perspektiivillä. Tässä toimintasuunnitelmassa on oleellisilta osilta huomioitu sekä järjestön vuosiksi 2019-2023 määrittelemät kansainväliset strategiset tavoitteet, että Liiton määrittelemät päämäärät sekä keskeiset menestystekijät. On myös huomioitu Piirin tavoitteet.

Piirin päätavoitteet

Paikallisuus: Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, sen ihmisiä ja yhteisöjä. Panostamme myös ympäristömme suojeluun ja kestävään kehitykseen. Näemme kotiseutumme osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Ihmisläheisyys: Haluamme palvelutyössämme olla lähellä palvelumme kohteita. Olemme suvaitsevaisia ja näemme kaikki kanssaihmisemme läheisinä.

Vesien suojelu: Toimimalla puhtaiden vesien puolesta päästään näyttämään pohjoisen leijonavoima.

Jäsenmäärän laskun pysäyttäminen. GAT järjestelmän edelleen kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. LCI Forwart ohjelman toteuttaminen.

Myös LCIF:n suurkeräys, Kampanja 100 jatkuu. Lahjoitukset ovat Melvin Jones-kelpoisia.

LCIF on kauden kansainvälisen presidentin DR. JUNG – YEL CHOI:n pääaktiviteetteja


PIIRIN HALLINTO

Piirikuvernööri
- toimii klubien tukena
- tiedottaa klubeille ajankohtaisista asioista
- osallistuu Lions-liiton Kuvernöörineuvoston kokouksiin
- toimii piirin yhdyshenkilönä Lions-liittoon ja LCI:n

Piirikuvernööritiimi ja GAT – tiimi
- DG-tiimi: DG, 1. VDG, 2. VDG, IPDG, CS
- GAT-tiimi: DG, 1. VDG, 2. VDG, GLT, GMT, GST, CS, CT, LCIF koordinaattori

Piirihallitus
- vastaa DG:n johdolla piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta
- ohjaa ja tukee piirin klubeja aktiviteettitoiminnassa ja jäsenhuollossa
- toimialojen vastuuhenkilöt keräävät tarvittaessa ympärilleen tiimin, mikä auttaa toimialan tavoitteiden   saavuttamisessa

Piirihallituksen kokoukset

Piirihallituksen kokouksia kauden aikana 4. Mukana myös puoliso-ohjelmaa. Nettikokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Piirin vuosikokous

Piirin vuosikokous 25.4.2020 Kemissä. Iltajuhlassa muistamiset Melvin Jones ja Arne Ritari-juhla.

Lohkon puheenjohtajat

Yhteydenpito lohkonsa klubeihin ja klubien viestien välittäminen piirihallitukseen
- lohkon klubien toiminnan tukeminen
- lohkon ja aluefoorumien järjestäminen
- lohkon kokouksia kolme kertaa: syyskaudella kaksi ja kevätkaudella yksi
- kokouksien terveiset ja aloitteet piirihallitukselle

Klubivierailut:

Kaikki kolme piirikuvernööriä suorittavat klubivierailuja erillisen ohjelman mukaan.
Jokaisessa klubissa käy piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri.
Lohkon puheenjohtajat vierailevat oman lohkonsa kaikissa klubeissa.
Kannustetaan klubeja keskinäiseen yhteistyöhön mm. klubivierailujen muodossa.

Jäsenistö ja jäsenkehitys:

Klubien sisäisen toiminnan tulee uudistua ajan mukana. On avauduttava ulospäin yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa tunnettavuuden lisäämiseksi.

Jäsenkehitys on viime vuosina mennyt huolestuttavaan suuntaan, mikä suuntaus pyritään kauden aikana kääntämään positiiviseksi. Kasvatetaan jäsenten tyytyväisyyttä palveluprojekteihin ja varainkeruuseen. Jatketaan kampanjaa HAKU PÄÄLLÄ jäsenmäärän lisäämiseksi. Varsinkin naisjäsenien määrää pyritään nostamaan edelleen.

Piirimme itsenäisyyden kannalta on välttämätöntä jäsenkehityksen kasvattaminen. Tuetaan ns. pieniä klubeja ja toisaalta myös uusien klubien perustamista. Jäsenmäärätavoitteeksi asetetaan positiivinen lopputulos.

Teemaklubi: Pyritään perustamaan jonkin tietyn mielenkiinnon kohteen tai taustan perusteella.

Lions-toiminnan strategiat:

Yhdistää klubeja toimimaan hyvän yhteishengen ja toveruuden avulla.
Osallistutaan kansainväliseen toimintaan mahdollisuuksiemme mukaan.
Kannustaa kaikkia työhön oman paikkakunnan hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista tai muuta hyötyä tavoittelematta.
Jatkamalla LCI Forward -ohjelman toteuttamista piirissä ja klubeissa nimettyjen vastuuhenkilöiden koordinoinnin mukaisesti.
Strategia perustuu yleisen mielipiteen hahmottamiseen, jäsenistön motivointiin sekä uusien markkinointikohteiden löytämiseen.
Global Action Team (GAT) mallin toteutuminen varmistetaan piirissä ja klubeissa.

Palvelualueitamme ovat: nälän helpottaminen, ympäristösuojelu, näkökyvyn turvaaminen, diabeteksen torjuminen ja lapsuusiän syövän ehkäiseminen.

Lionstoiminta on monisäikeistä, missä autetaan ja palvellaan vanhuksia, nuoria, vammaisia ja kaikkia muitakin avun tarvitsijoita.

Talous:

Piirin taloutta ja omaisuutta hoidetaan vastuullisesti.
Aktiviteettien varat säilytetään ja käytetään julkisen lupauksemme mukaisesti.
Piirin talouden kehitys on haastava. Talouden tasapainottamisen haasteet ovat tuoneet jatkuva jäsenmäärän alenema, mikä olisi saatava pysähtymään.
Liitto maksaa piirirahaa. Rahan määrä on sidoksissa piirin klubien määrään.
Lapin Leijona ilmestyy edelleen ja klubit keräävät siihen mainoksia tai maksavat itse.
Klubeilta kerätään edelleen leirirahamaksu, minkä päättää piirin vuosikokous.
Seuraava nuorisoleiri on L- piirissä vuonna 2020 (Pudasjärvi).
Vastuullisia isäntäperheitä tarvitaan leirin onnistumiseksi.

Tiedotus/viestintä:

Piirin nettisivut päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyy kaikki ajantasainen tieto piirin asioista.
Piirikirjeet lähetetään klubeille aina tarpeen mukaan. Samoin liiton sivuilta löytyy paljon tietoa.

Lapin Leijona tehdään edelleen ja klubit hankkivat siihen mainoksen tai maksavat itse. Klubien sisäinen viestintä on erittäin suuri asia. Monessa klubissa se ei toimi. Toiminnan tulee olla avointa ja klubeja kannustetaan sisäisen viestinnän parantamiseen.

Viestinnän apuvälineenä hyödynnetään GoToMeet:n järjestelmää.

Koulutus:

Piirikuvernöörit koulutetaan päämajan ja liiton toimesta.
Nettikoulutusta hyödynnetään mahdollisimman paljon koulutustoiminnassa.
Virkailijakoulutukset järjestetään keväällä ennen seuraavan kauden alkua.
Erityisesti uusien Leijonien ja heidän kummiensa valmentamiseen panostetaan.
MyLCI ja My Lion -koulutus sisällytetään tarvittavilta osilta kaikkiin niiden klubivirkailijoiden koulutuksiin, jotka päivittävät tietoja.
Quest-koulutukseen pyritään saamaan mahdollisimman paljon osallistujia.

Kilpailut:

- Kauden aikana järjestetään L-Piirin mestaruuspilkkikilpailut Sodankylässä.
- L-Piirin Golfmestaruuskisat järjestää Kittilän klubit (Rovaniemen klubit).
- Järjestetään myös piirin lentopallomestaruusturnaus.
- Piirin keilamestaruusturnaus (Kemi).

Tulevat kokoukset:

Piirihallituksen kokoukset

  • 31.08.2019 Kolari (Hotel Seita)
  • 16.11.2019 Kemi (Lumilinna)
  • 22.02.2020 Ranua
  • 25.04.2020 Kemi

Piirin vuosikokous
25.04.2020 Kemi

LCI:n vuosikokous
4.- 9.7.2019 Milano

Europa Forum
4.- 6.10.2019 Tallinna

Liiton vuosikokous
5.- 7.6.2020 Seinäjoki


" Leijonahenki on meille tärkeää. Leijonahenki se meitä yhdistää "

" Saman hengen kun myös nuoret tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan "


KAUDEN PIIRIKUVERNÖÖRIVIERAILUT

Piirikuvernööri
LC Ylitornio/Aavasaksa
LC Ylitornio
LC Tornio/Raja
LC Tornio/Pudas
LC Tornio/Mamselli
LC Pello LC Tervola
LC Keminmaa
LC Kemi/Merenhelmet
LC Keminmaa/Neidonkenkä

Lisäksi klubien vuosijuhlavierailut

1. varapiirikuvernööri
LC Anar-Inari
LC Ivalo
LC Sodankylä/Sompio
LC Rovaniemi/Ounasvaara
LC Rovaniemi/Ronjat
LC Rovaniemi/Alakemijoki
LC Ranua
LC Taivalkoski
LC Kuusamo/Pohjanakat
LC Kuusamo
LC Kemi
LC Simo
LC Enontekiö
LC Muonio
LC Kuusamo/Ruka

2. varapiirikuvernööri
LC Sodankylä
LC Kemijärvi
LC Kemijärvi/Kaarnikka
LC Pelkosenniemi
LC Rovaniemi/Lainas
LC Pudasjärvi/Hilmat
LC Pudasjärvi
LC Posio
LC Rovaniemi/Napapiiri
LC Rovaniemi/Ounasjoki
LC Rovaniemi/Pöyliö
LC Rovaniemi/Petronella
LC Kuusamo/Kitka
LC Kittilä-Levi
LC Kolari
LC Rovaniemi