Historiallinen Lions-liiton etävuosikokous

Vuosikokous käynnistyi lauantaina 13.6.2020 klo 10 alkaen etäkokouksena GoToWebinar-järjestelmällä. Viralliset kokousedustajat osallistuivat kokoukseen omilla tietoliikenneyhteyksillään tai puhelimella.

Muut kuin viralliset edustajat pystyivät seuraamaan vuosikokousta suorana lähetyksen Teams Live -järjestelmän kautta.

Kokoukseen oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut 699 virallista edustajaa, jotka edustivat 289 lionsklubia.

Vuosikokouksen johtamiseksi noin 10 hengen ”hermokeskusryhmä” oli kokoontunut onnistuneen kokouksen varmistamiseksi samaan tilaan Seinäjoella.

Ryhmään kuuluivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, muutama tekninen asiantuntija sekä Seinäjoen vuosikokouksen päätoimikunnan edustajina kaksi ääntenlaskennan johtajaa, jotka toimivat samalla myös sähköisen äänestyksen virallisina valvojina.

Äänestykseen osallistuttiin, kuten jo aikaisemmissa vuosikokouksissa, puhelinäänestyksellä tekstiviestein Elisa Dialogi -järjestelmää käyttäen.


Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous käynnistyi virtuaalisesti yhdessä lauletun Leijonahengen jälkeen esityslistan muutetun järjestyksen mukaisesti. Kokouksessa oli läsnä äänivaltaisia virallisia edustajia 528.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus 2018–2019, vahvistettiin liiton tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvioesitys kaudelle 2020-2021 ja myönnettiin kuvernöörineuvostolle mahdollisuus tarkentaa budjettia syksyllä 2020.

Kokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Matti Reijonen, LC Vampula ja varapuheenjohtajaksi IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE.

Äänestyksen jälkeen päätettiin, että liiton liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut sailyvät entisellä tasolla, mutta liiton jäsenmaksua korotetaan 2 euroa per jäsen, jolloin jäsenet saavat neljä printtilehteä, vaikka lehden kansainvälinen tuki puolittuu ensi kauden alusta lähtien.

Tekstilainaus: Anna-Kaisa Jansson

Lue lisää liiton sivuilta