Varapiirikuvernöörin haku

2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIN HAKU

Koska yhtään ehdokasta 2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIKSI ei vuorossa olleelta I-alueelta määräaikaan mennessä tullut, ehdokkuus siirtyi seuraavalle vuorossa olevalle alueelle eli II-alueelle. Silloin klubilla on aikaa ehdokkaan ilmoittamiseksi 28.2.2020.
Hakemus tulee jättää istuvalle piirikuvernöörille.

2. Varapiirikuvernöörin tehtävään valittavan täytyy täyttää kansainvälisessä ohjesäännössä esitetyt vaatimukset. Toisen varapiirikuvernöörin virkaan ehdolle asettuvan tulee:
   + Olla piirinsä hyvässä asemassa olevan klubin, hyvässä asemassa
       oleva jäsen.
   + Saada klubinsa enemmistön kannatustodistus
   + Olla ennen toisen varapiirikuvernöörin viran vastaanottamista
       palvellut:
         - Lionsklubin presidenttinä täyden toimikauden tai suurimman
            osan siitä sekä lisäksi lionsklubin hallituksen jäsenenä
            vähintään kaksi vuotta
         - Lohkon tai alueen puheenjohtajana tai piirisihteerinä ja/tai
            rahastonhoitajana täyden toimikauden tai suurimman osan siitä