Aktiviteetit

Lionit keräävät erilaisin tempauksin varoja kotimaisiin ja kansainvälisiin avustushankkeisiin. Saaduilla varoilla hankitaan esimerkiksi sairaaloille tarvikkeita, erityisnuorisotyölle välineitä ja annetaan apua luonnonkatastrofien uhreille.

Käytännön palvelutyö voi olla vanhusten ulkoiluttamista, kirjojen lukua sokeille, ulkoilupaikkojen tai partiomajojen rakentamista, sekä teiden ja jokivarsien puhdistamista.