Nuorisovaihto

Iloista tekemistä ja kulttuurielämyksiä

Kansainväinen Lions nuo­ri­so­vaih­to on 17-21 -vuo­tiai­den nuor­ten pää­sään­töi­ses­ti ke­sä­ai­ka­na ta­pah­tu­vaa muu­ta­man vii­kon mit­tais­ta tu­tus­tu­mis­ta maahan ja sen kult­tuu­riin osallistumalla kansainväliseen leiriin sekä majoittuen paikalliseen isäntäperheeseen.

Kan­sain­vä­li­nen Lions-nuo­ri­so­vaih­to­toi­min­ta alkoi Suo­mes­sa 1960-lu­vul­la. Suo­mes­ta lähtee vaihtoon yleensä noin kaksisataa nuor­ta ja vieraaksemme saapuu, eri puolella maata jär­jes­te­ttäville kan­sain­vä­lisille lei­reille, noin sataviisikymmentä nuor­ta.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ystävyyssuhteiden luomiselle eri puolilta maailmaa tulevien nuorten välillä ja luo mahdollisuuden kulttuurikasvatuksen ja kansainvälisen rauhan edistämiseen.

Jo vuosien ajan nuorisovaihto on ollut tunnetuin lionsklubien aktiviteetti.

Vuosikymmenten aikana on tuhansia nuoria ottanut osaa kansainväliseen nuorisovaihtoon. He ovat saaneet elämyksiä, joita eivät unohda koskaan. He ovat myös saaneet vaihdosta monia pitkäaikaisia ystäviä. Myös ovat saaneet kokea elämyksen avaamalla tänne tuleville nuorille kotimme oven ja toimimalla isäntäperheenä.

Nuo­ri­so­vaih­to on 17 - 21 -vuo­tiai­den nuor­ten pää­sään­töi­ses­ti ke­sä­ai­ka­na ta­pah­tu­vaa muu­ta­man vii­kon mit­tais­ta tu­tus­tu­mis­ta mui­hin mai­hin ja nii­den kult­tuu­riin per­heo­les­ke­lun ja kan­sain­vä­lis­ten lei­rien muo­dos­sa.

Lue lisää Suomen Lions-liiton sivuilta