Nuorisovaihtotiedote 1/2021

Nuorisovaihtotiedote L-piirin klubeille   

Hakeminen   nuorisovaihtoon vuodelle 2022 on alkanut. Korona-pandemiatilannetta seurataan ja vaihto toteutuu, jos se on epidemiatilanteen vuoksi mahdollista. Nuorten terveys ja turvallisuus ovat myös nuorisovaihdossa etusijalla.

Lions-nuorisovaihto   tapahtuu kansainvälisesti hyväksyttyjen sääntöjen ja kuvernöörineuvoston hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti. Vaihtoon lähdetään kesällä 3- 4 viikoksi kohdemaasta riippuen. Useissa maissa vaihto sisältää isäntäperhejakson ja leirin.           

L-piirin tavoitteena on aktivoida klubeja osallistumaan kansainväliseen nuorisovaihtotoimintaan lähettämällä sopivia 17-20-vuotiaita tyttöjä ja poikia Lions-nuorisovaihtoon sekä vastaanottamaan Suomeen tulevia nuoria ja hankkimaan heille isäntäperheitä.

Toimintaohjeet:

  1. Klubi tiedottaa nuorisovaihtoon hakeutumismahdollisuudesta sopivaksi katsomallaan tavalla (esim. oppilaitoksien kautta) ja hankkii tänne tuleville nuorille isäntäperheitä.
  2.  Klubi tekee päätöksen nuorisovaihtoon lähetettävästä nuoresta sekä summasta, jolla klubi osallistuu hänen matkansa kustannuksiin. Ilman lähettävää klubia nuori ei voi vaihtoon lähteä.
  3. Vaihtoon lähtevän nuoren ja hänen perheensä on täytettävä hakemus, joka tulee L-piirin nuorisovaihto- sivuille.  Tällä hetkellä hakemuskaavaketta sieltä ei vielä löydy, mutta se tulee sinne lähiaikoina.
  4. Kesälle 2020 ja 2021 vaihtoon ilmoittautuneet nuoret ovat etusijalla vuoden 2022 suhteen. Heidän täytyy kuitenkin täyttää hakemuksensa uudelleen.
  5. Hakuaika päättyy 15.12.2021, jonka jälkeen ne lähetetään allekirjoittaneelle. Hakuohjeet löytyvät L-piirin nuorisovaihtosivuilta.
  6. L-piirin nettisivuilta löytyy paljon tietoa nuorisovaihdosta.

L-piirin kansainvälinen nuorisoleiri järjestetään Pudasjärvellä tammikuussa 2023. Leiripaikkana on nuorisokeskus Pikku-Syöte.  Kansainvälinen nuorisojoukko on vain osan aikaa leirillä ja muuksi ajaksi heidät sijoitetaan perheisiin. Isäntäperheiden hankkiminen on L-piirin klubien vastuulla.  Tämän vuoksi perheiden hankkiminen on syytä aloittaa jo tulevana vuonna. 

Annan mielelläni lisätietoja nuorisovaihtotoiminnasta.


Paula Taskila
paula.k.taskila@gmail.com
L-piirin nuorisovaihtokoordinaattori