Tietoa meistä

Keitä me olemme?

Kuulumme maailman suurimpaan palveluklubijärjestöön Lions Clubs Internationaliin.

Ydintehtävämme on palvelu, toimeen tarttuminen. Vahvuutemme on laaja organisaatio ja monipuolinen osaaminen. Olemme luotettava ja tunnettu toimija, jonka käsiin uskalletaan antaa suuriakin haasteita. Meillä on pitkät auttamisperinteet, mutta olemme valmiita kehittämään uusia tapoja auttaa ja reagoimme aktiivisesti ympäristön muutoksiin ja tarpeisiin.


Lions L-piiri

Lions-piiri 107-L ry on järjestön ja Suomen Lions-liiton määrittämän toiminta-alueensa klubien keskuselin. Piirin toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen. 


Piirin tarkoitus ja tavoitteet

Piirin ohjesäännön mukaan piirin tarkoituksena on toimia piirin alueella toimivien rekisteröityjen lionsklubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä. Lisäksi piirin tarkoituksena on toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin (järjestö) ja Suomen Lions-liitto ry:n kanssa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

  • tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa
  • hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja muille jäsenille sekä puolisoille
  • järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia
  • julkaisee piirilehteä Lapin Leijona ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimii sosiaalisessa mediassa

Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.


Toimikauden teemat

Kansainvälinen teema: We serve 

Kansainvälisen puheenjohtajan teema: Muutamme maailmaa 

Kotimainen teema: Merkityksellistä auttamista

Puheenjohtajan teema: Yhdessä me pystymme hyvän ihmeisiin

Piirin teema: Palvelua ja yhdessä tekemistä ilolla