L-piiri - Lappi ja Koillismaa

L-piiri on Suomen pohjoisin ja pinta-alaltaan suurin piiri. Piiri kattaa Lapin maakunnan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta  Koillismaan kunnat eli Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken.

Pohjoisimman Inarin ja eteläisimmän Pudasjärven klubin välimatka on 499 kilometriä. Se on sama matka kuin Lahdesta Ouluun ja läänin etelärajalta Simosta 4-tietä pitkin on yhtä pitkä matka Helsinkiin ja Nuorgamiin.

L-piiri koostuu 2 alueesta ja 8 lohkosta.

1. alue - 4 lohkoa - 19 klubia

2. alue - 4 lohkoa - 17 klubia

Piiriin kuuluu kaiken kaikkiaan 36 lionsklubia, joiden jäsenmäärä on yhteensä n. 800 henkilöä.

Pienimmällä klubilla on alle 20 jäsentä ja suurimmalla on liki 50 jäsentä.

Klubeista osa on miesklubeja, osa naisklubeja ja osa yhteisklubeja (mies- ja naisjäseniä).

Piirin vanhin klubi LC Rovaniemi (nro 12) on perustettu 1.4.1954 ja aktivoitu pienen tauon jälkeen uudelleen kevättalvella 2020 (1. teemaklubi). Liitännäisklubi LC Posio / Livo on perustettu 13.4.2010.

Tuorein piirin klubeista on naisklubi LC Rovaniemi/ Ronjat, jonka perustamiskokous pidettiin 30.10.2014.