107-L piirin säännöt

Lisäyksenä piirin sääntöihin:

L-piirin sääntö 13 §: Piirin tilinkäyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja piirin rahastonhoitajalla. Lisäksi piirin rahastonhoitajalla on laajat tilinkäyttöoikeudet.

L-piirin sääntö 3 §: Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön, liiton ja piirin sääntöjä sekä piirin kokouksessa tehtyjä päätöksiä. Yhdistys on rekisteröity keväällä 15.4.2021 ja kaikki piirin alueella toimivat klubit ovat L-piirin jäseniä.